Thông tin tuyển dụng

Hiện thị việc làm từ 1-19 của 19 việc làm

Tải mẫu tuyển dụng(Tiếng Việt)

Tải mẫu tuyển dụng(Tiếng Anh)

STT
NGÀY ĐĂNG
TÊN CÔNG VIỆC
TỈNH/THÀNH PHỐ
HẠN HỒ SƠ
20
19-03-2021
PGĐ Phụ trách kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 01 người

TP HCM
20-04-2021
19
19-03-2021
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP.Hà Nội

Mã số: - Số lượng: 02 người

Hà Nội
20-04-2021
18
19-03-2021
Cán bộ kinh doanh tại TP Đà Nẵng

Mã số: - Số lượng: 01 người

Đà Nẵng
20-04-2021
17
19-03-2021
Cán bộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 01 người

TP HCM
20-04-2021
16
19-03-2021
Cán bộ kinh doanh tại TP Hà Nội

Mã số: - Số lượng: 02 người

Hà Nội
20-04-2021
15
27-06-2019
Tư vấn bán hàng

Mã số: - Số lượng: 4 người

TP HCM
31-07-2019
14
27-06-2019
Chuyên viên Marketing

Mã số: - Số lượng: 1 người

Hà Nội
31-07-2019
13
27-06-2019
Trưởng phòng Kinh Doanh

Mã số: - Số lượng: 1 người

TP HCM
31-07-2019
12
30-10-2018
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 02 người

TP HCM
30-11-2018
11
29-10-2018
Cán bộ kế toán tại TP. Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 02 người

TP HCM
30-11-2018
10
10-11-2017
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP.Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 2 người

TP HCM
30-11-2017
9
10-11-2017
Cán bộ Marketing (phụ trách nội dung)

Mã số: - Số lượng: 1 người

Hà Nội
30-11-2017
8
12-09-2017
Cán bộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh

Mã số: CBKD.VTG - Số lượng: 1 người

TP HCM
30-11-2017
7
12-09-2017
Cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

Mã số: CBKD.VTG - Số lượng: 1 người

Hà Nội
15-10-2017
6
12-09-2017
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP Hồ Chí Minh

Mã số: NVBH - Số lượng: 2 người

TP HCM
15-10-2017
5
12-09-2017
Nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội

Mã số: NVBH - Số lượng: 2 người

Hà Nội
15-10-2017
4
21-09-2016
Cán bộ kinh doanh

Mã số: CBKD-04 - Số lượng: 3 người

TP HCM
28-09-2016
3
21-09-2016
Nhân viên bán hàng chi nhánh Đà Nẵng

Mã số: NVBH-43 - Số lượng: 5 người

Đà Nẵng
30-09-2016
2
21-09-2016
Cán bộ kế toán

Mã số: KT-002 - Số lượng: 2 người

Hà Nội
30-09-2016
0.05798 sec| 1919.813 kb