Thông tin tuyển dụng

Hiện thị việc làm từ 1-11 của 11 việc làm

Tải mẫu tuyển dụng(Tiếng Việt)

Tải mẫu tuyển dụng(Tiếng Anh)

STT
NGÀY ĐĂNG
TÊN CÔNG VIỆC
TỈNH/THÀNH PHỐ
HẠN HỒ SƠ
12
30-10-2018
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 02 người

TP HCM
30-11-2018
11
29-10-2018
Cán bộ kế toán tại TP. Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 02 người

TP HCM
30-11-2018
10
10-11-2017
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP.Hồ Chí Minh

Mã số: - Số lượng: 2 người

TP HCM
30-11-2017
9
10-11-2017
Cán bộ Marketing (phụ trách nội dung)

Mã số: - Số lượng: 1 người

Hà Nội
30-11-2017
8
12-09-2017
Cán bộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh

Mã số: CBKD.VTG - Số lượng: 1 người

TP HCM
30-11-2017
7
12-09-2017
Cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

Mã số: CBKD.VTG - Số lượng: 1 người

Hà Nội
15-10-2017
6
12-09-2017
Nhân viên tư vấn bán hàng tại TP Hồ Chí Minh

Mã số: NVBH - Số lượng: 2 người

TP HCM
15-10-2017
5
12-09-2017
Nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội

Mã số: NVBH - Số lượng: 2 người

Hà Nội
15-10-2017
4
21-09-2016
Cán bộ kinh doanh

Mã số: CBKD-04 - Số lượng: 3 người

TP HCM
28-09-2016
3
21-09-2016
Nhân viên bán hàng chi nhánh Đà Nẵng

Mã số: NVBH-43 - Số lượng: 5 người

Đà Nẵng
30-09-2016
2
21-09-2016
Cán bộ kế toán

Mã số: KT-002 - Số lượng: 2 người

Hà Nội
30-09-2016
1.81770 sec| 1718.344 kb