Ban lãnh đạo

I. TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ tên: Phạm Anh Dũng

Ngày Sinh: 26/11/1982

Học vị: Tiến sỹ

Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

II. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ tên: Lê Thị Dung

Ngày sinh: 13/6/1984

Học vị: Thạc sỹ Tài chính

Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ tên: Vũ Thị Hợp

Ngày sinh: 03/10/1978

Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

0.04671 sec| 2714.516 kb